ประทับ

คริสตจักรของพระเจ้าทั่วโลก
8000 Zürich
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

 

อีเมล:    info@wkg-ch.org
อินเทอร์เน็ต:  www.wkg-ch.org


ธนาคาร

คริสตจักรของพระเจ้าทั่วโลก
8000 Zürich

บัญชีพีซี: 23-58243-7

IBAN: CH43 0900 0000 2305 8243 7

BIC: POFICHBEXXX

 

รูปแบบไฟล์ PDFwkg_qr_code.pdf