สมาคมคริสตจักรของพระเจ้าทั่วโลก (สวิตเซอร์แลนด์)
8000 Zürich

 

อีเมล:     info@wkg-ch.org
อินเทอร์เน็ต: www.wkg-ch.org


ธนาคาร

Postfinance Zurich

บัญชีพีซี: 23-58243-7

IBAN: CH4309000000230582437

BIC: POFICHBEXXX

 

ลิขสิทธิ์© 2021 WKG สวิตเซอร์แลนด์