ผู้สืบทอดของนิตยสาร 2017-03

 

03 สำเร็จ 2017 03           

การสืบทอดวารสารกรกฎาคม - กันยายน 2017

คนเลี้ยงแกะที่ดี

 

รีบ ๆ หน่อย! - Joseph Tkach

The Caring Case - ฮิลารีจาคอบส์

Gossip - บาร์บาร่าดาห์ลเกรน

มัทธิว 6: คำเทศนาบนภูเขา (ตอนที่ 3) - Michael Morrison

การอยู่ร่วมกับพระเจ้า - Michael Morrison

เหมืองของกษัตริย์โซโลมอน (ตอนที่ 22) - กอร์ดอน กรีน