ผู้สืบทอดของนิตยสาร 2015-02

 

03 สำเร็จ 2015 02           

การสืบทอดวารสารเมษายน - มิถุนายน 2015

เดินไปกับพระเจ้า


วันอาทิตย์อีสเตอร์ - โดยโจเซฟ Tkach

ขอพระคุณด้วยความเจ็บปวดและความตาย - โดย Takalani Musekwa

ในความโปรดปรานของกษัตริย์ - โดย Tammy Tkach

อาณาจักรของพระเจ้า (ตอนที่ 4) - โดย Gary Deddo

เหมืองของกษัตริย์โซโลมอน (ตอนที่ 15) - โดย Gordon Green

ดร. อะไร เฟาสตุสไม่รู้ - จากนีลเอิร์ล