ผู้สืบทอดของนิตยสาร 2015-04

 

03 สำเร็จ 2015 04           

วารสาร Succession ตุลาคม - ธันวาคม 2015

เรื่องราวความรักนิรันดร์


Trinity - โดย Joseph Tkach

พระเจ้าทรงอารมณ์ - โดย Takalani Musekwa

ปลดปล่อยพลังของพระเจ้าในการอธิษฐาน - โดย Tammy Tkach

อาณาจักรของพระเจ้า (ตอนที่ 6) - โดย Gary Deddo

เหมืองของกษัตริย์โซโลมอน (ตอนที่ 16) - โดย Gordon Green