เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย

363 ปฏิบัติตามกฎหมาย“จริง ๆ แล้วมันเป็นพระคุณที่บริสุทธิ์ที่คุณได้รับความรอด ไม่มีอะไรที่คุณสามารถทำได้เพื่อตัวคุณเอง เว้นแต่การวางใจในสิ่งที่พระเจ้ามอบให้คุณ คุณไม่สมควรได้รับมันด้วยการทำอะไร เพราะพระเจ้าไม่ต้องการให้ใครสามารถอ้างถึงความสำเร็จของเขาต่อหน้าเขาได้” (เอเฟซัส 2,8-9 ก.น.).

เปาโลเขียนว่า “ความรักไม่ทำอันตรายเพื่อนบ้าน ดังนั้นความรักจึงเป็นการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติ” (โรม 13,10 พระคัมภีร์ซูริค). เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่เรามักจะพลิกข้อความนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงความสัมพันธ์ เราต้องการทราบว่าเรายืนอยู่ตรงไหน เราต้องการให้มองเห็นได้ชัดเจน เพื่อใช้มาตรฐานว่าเราสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างไร แนวคิดที่ว่ากฎหมายเป็นวิธีในการเติมเต็มความรักนั้นง่ายต่อการวัดและจัดการมากกว่าความคิดที่ว่าความรักเป็นหนทางที่จะทำให้กฎหมายบรรลุผล

ในวิธีคิดนี้มีปัญหาที่คน ๆ หนึ่งสามารถทำตามกฎหมายโดยปราศจากความรักได้ แต่เราไม่สามารถรักได้หากไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎหมายให้คำแนะนำว่าคนที่รักจะประพฤติตนอย่างไร ความแตกต่างระหว่างกฎหมายและความรักก็คือความรักทำงานจากภายในบุคคลจะเปลี่ยนจากภายใน ในทางกลับกันกฎหมายจะมีผลกับพฤติกรรมภายนอกเท่านั้น

นี่เป็นเพราะความรักและกฎหมายมีความคิดแตกต่างกันมาก คนที่ได้รับคำแนะนำจากความรักไม่ต้องการคำแนะนำในการประพฤติตนด้วยความรัก แต่คนที่เป็นผู้นำกฎหมายก็ต้องการมัน เรากลัวว่าหากไม่มีหลักการชี้นำที่แข็งแกร่งเช่นกฎหมายที่บังคับให้เราดำเนินการอย่างถูกต้องเราอาจจะไม่ปฏิบัติตาม อย่างไรก็ตามความรักที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขมันไม่สามารถบีบบังคับหรือบีบบังคับได้ จะได้รับอิสระและรับอย่างอื่นไม่เช่นนั้นจะไม่รัก อาจเป็นการยอมรับหรือการยอมรับอย่างเป็นมิตร แต่ไม่ใช่ความรักเพราะความรักไม่ใช่เงื่อนไข การยอมรับและการยอมรับมักจะมีเงื่อนไขและมักจะสับสนกับความรัก

นี่คือเหตุผลว่าทำไมความรักที่เราเรียกว่าถูกครอบงำอย่างง่ายดายเมื่อคนที่เรารักไม่ตอบสนองความต้องการและความต้องการของเรา ความรักแบบนี้เป็นเพียงการยอมรับว่าเราให้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรม พวกเราหลายคนได้รับการปฏิบัติในลักษณะนี้โดยพ่อแม่ครูอาจารย์และผู้บังคับบัญชาและเรามักจะปฏิบัติต่อเด็ก ๆ ด้วยความคิดที่หายไป

บางทีนั่นอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจเกี่ยวกับความคิดที่ว่าศรัทธาในพระคริสต์ได้ทำผิดกฎหมาย เราต้องการวัดคนอื่นด้วยบางสิ่งบางอย่าง แต่ถ้าพวกเขาได้รับความรอดด้วยความเชื่อโดยพระคุณสิ่งที่พวกเขาเป็นจริงเราไม่ต้องการขนาดอีกต่อไป หากพระเจ้าทรงรักพวกเขาทั้งๆที่มีบาปของพวกเขาเราจะประเมินพวกเขาเพียงเล็กน้อยและระงับความรักจากพวกเขาได้อย่างไรหากพวกเขาไม่ทำตามความคิดของเรา

ข่าวดีคือเราทุกคนรอดโดยพระคุณโดยความเชื่อเท่านั้น เราขอบคุณมากสำหรับสิ่งนี้เพราะไม่มีใครนอกจากพระเยซูถึงระดับความรอด ขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของเขาซึ่งเขาไถ่เราและแปลงเราเป็นธรรมชาติของพระคริสต์!

โดย Joseph Tkack


รูปแบบไฟล์ PDFเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย