การสืบทอดวารสาร 2018-04

03 สืบทอด 2018 04           

นิตยสารสืบทอดตำแหน่งตุลาคม-ธันวาคม 2018

มาเถอะมาเถิด

 

หลักการพื้นฐานของการนมัสการ - ดร. โจเซฟ Tkach

พระเจ้าต้องการให้ชีวิตจริงแก่เรา - Santiago Lange

The Gospel - คำเชื้อเชิญของคุณสู่อาณาจักรของพระเจ้า - นีลเอิร์ล

ในการค้นหาสันติสุข - บาร์บาร่าดาห์ลเกรน

ความสัมพันธ์ตามแนวของพระคริสต์ - Santiago Lange

ของขวัญที่ดีคืออะไร? - เพียงแค่ D. Jacobs