การพูดของชีวิต


สื่อคือข้อความ

สื่อคือข้อความนักสังคมศาสตร์ใช้คำที่น่าสนใจเพื่ออธิบายช่วงเวลาที่เราอาศัยอยู่ คุณคงเคยได้ยินคำว่า“ ยุคก่อนสมัยใหม่”“ สมัยใหม่” หรือ“ หลังสมัยใหม่” อันที่จริงบางคนเรียกเวลาที่เราอาศัยอยู่ในโลกหลังสมัยใหม่ นักสังคมศาสตร์ยังเสนอเทคนิคที่แตกต่างกันเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสำหรับคนแต่ละรุ่นไม่ว่าจะเป็น "Builders", "Boomers", "Busters", "X-ers", "Y-ers", "Z-ers" หรือ "ภาพโมเสค"

Aber egal in welcher Welt wir leben, findet echte Kommunikation nur statt, wenn beide Parteien über das Hören und Sprechen hinaus zu einem Grad des Verständnisses kommen. Kommunikationsspezialisten sagen uns, dass Sprechen und Zuhören kein Endzweck, sondern Mittel zu einem Zweck sind. Echtes Verständnis ist das Ziel der Kommunikation. Bloss weil eine Person sich besser fühlt, weil „sie ihre Gedanken ausschüttete“ oder anderseits denkt, sie hat ihre Verpflichtung erfüllt, weil man dem andern zugehört hat und ihn hat aussprechen lassen, heisst das nicht unbedingt, dass man diese Person tatsächlich…

อ่านเพิ่มเติม➜

พระเยซูตรัสว่าฉันเป็นความจริง

406 พระเยซูกล่าวว่าฉันเป็นความจริงคุณเคยต้องอธิบายคนที่คุณรู้จักและพยายามหาคำที่เหมาะสมหรือไม่? มันเกิดขึ้นกับฉันและฉันรู้ว่ามันเกิดขึ้นกับคนอื่นเช่นกัน เราทุกคนมีเพื่อนหรือคนรู้จักที่อธิบายเป็นคำพูดได้ยาก พระเยซูไม่มีปัญหากับเรื่องนั้น เขาชัดเจนและแม่นยำเสมอ แม้ว่าจะตอบคำถามว่า "คุณเป็นใคร" มีข้อความหนึ่งที่ข้าพเจ้าชอบเป็นพิเศษซึ่งกล่าวไว้ในข่าวประเสริฐของยอห์นว่า “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต ไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้เว้นแต่มาทางเรา” (ยอห์น 14,6).

คำพูดนี้ทำให้พระเยซูแตกต่างจากผู้นำทั้งหมดของความเชื่ออื่น ๆ ผู้นำคนอื่น ๆ กล่าวว่า“ ฉันกำลังมองหาความจริง” หรือ“ ฉันกำลังสอนความจริง” หรือ“ ฉันกำลังแสดงความจริง” หรือ“ ฉันเป็นผู้เผยพระวจนะแห่งความจริง” พระเยซูเสด็จมาและตรัสว่า“ เราคือความจริง ความจริงไม่ใช่หลักการหรือความคิดที่คลุมเครือ ความจริงก็คือคนและคน ๆ นั้นก็คือฉัน”

เรามาถึงจุดสำคัญแล้ว คำกล่าวอ้างเช่นนี้บังคับให้เราต้องเลือกว่า ถ้าเราเชื่อพระเยซู...

อ่านเพิ่มเติม➜