คิดถึงพระเยซูด้วยความยินดี

699 คิดถึงพระเยซูด้วยความยินดีพระเยซูตรัสว่าให้ระลึกถึงพระองค์ทุกครั้งที่เรามาที่โต๊ะขององค์พระผู้เป็นเจ้า ในปีก่อนๆ ศีลระลึกเป็นเหตุการณ์ที่สงบและจริงจังสำหรับฉัน ฉันรู้สึกไม่สบายใจที่จะพูดคุยกับคนอื่นก่อนหรือหลังพิธีเพราะฉันพยายามที่จะรักษาความเคร่งขรึม ถึงแม้เราจะนึกถึงพระเยซูซึ่งสิ้นพระชนม์หลังจากรับประทานอาหารมื้อสุดท้ายกับเพื่อน ๆ ได้ไม่นาน แต่เหตุการณ์นี้ไม่ควรถือเป็นพิธีศพ

เราจะระลึกถึงเขาอย่างไร เราจะคร่ำครวญและคร่ำครวญเหมือนกลุ่มผู้ไว้ทุกข์ที่ได้รับค่าจ้างหรือไม่? เราควรร้องไห้และเสียใจไหม? เราจะนึกถึงพระเยซูด้วยการบ่นถึงความรู้สึกผิดหรือเสียใจที่เพราะบาปของเรา พระองค์ต้องทนทุกข์กับการสิ้นพระชนม์อันน่าสยดสยอง—ความตายของอาชญากร—ด้วยเครื่องทรมานของชาวโรมัน? เป็นช่วงเวลาแห่งการกลับใจและการสารภาพบาปหรือไม่? บางทีวิธีนี้อาจทำได้ดีที่สุดในที่ส่วนตัว แม้ว่าบางครั้งความรู้สึกเหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อเรานึกถึงการสิ้นพระชนม์ของพระเยซู

เราจะเข้าใกล้ช่วงเวลาแห่งความทรงจำนี้จากมุมมองที่ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงหรือไม่ พระเยซูตรัสกับเหล่าสาวกว่า: «จงเข้าไปในเมืองและพูดกับหนึ่งในพวกเขาว่า 'อาจารย์พูดว่า 'เวลาของเราใกล้เข้ามาแล้ว เราจะรับประทานอาหารปัสกากับท่านกับเหล่าสาวกของเรา” (มัทธิว 26,18). เย็นวันนั้น ขณะที่เขานั่งลงกับพวกเขาเพื่อทานอาหารเย็นมื้อสุดท้ายและพูดคุยกับพวกเขาเป็นครั้งสุดท้าย เขามีความคิดมากมาย พระเยซูรู้ว่าพระองค์จะไม่ทรงรับประทานอาหารร่วมกับพวกเขาอีกจนกว่าอาณาจักรของพระเจ้าจะปรากฎเต็มบริบูรณ์

พระเยซูทรงใช้เวลาสามปีครึ่งกับคนเหล่านี้และรู้สึกรักพวกเขามาก พระองค์ตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่า “ข้าพเจ้าอยากรับประทานแกะปัสกานี้กับพวกท่านก่อนที่ข้าพเจ้าจะทนทุกข์” (ลูกา 2 โค2,15).

ให้คิดว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้เสด็จมาบนแผ่นดินโลกเพื่ออยู่ร่วมกับเราและเป็นหนึ่งในพวกเรา พระองค์คือผู้ทรงนำเราให้เป็นอิสระจากธรรมบัญญัติ จากโซ่ตรวนแห่งบาป และจากการกดขี่ความตาย พระองค์ทรงปลดปล่อยเราจากความกลัวในอนาคต ประทานโอกาสให้เรารู้จักพระบิดาและมีโอกาสได้รับเรียกและเป็นบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้า “พระองค์ทรงหยิบขนมปัง โมทนาพระคุณแล้วหักส่งให้แก่พวกเขา ตรัสว่า นี่คือกายของเราซึ่งให้สำหรับพวกท่าน ทำเช่นนี้เพื่อระลึกถึงเรา” (ลูกา 2 โค2,19). ขอให้เราเปี่ยมด้วยปีติเมื่อเราระลึกถึงพระเยซูคริสต์ผู้ซึ่งพระเจ้าเจิมไว้ “พระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่กับข้าพเจ้า เพราะพระเจ้าได้ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้ พระองค์ทรงใช้ข้าพเจ้ามาเพื่อนำข่าวดีมาสู่คนยากจน พันธนาการคนอกหัก เพื่อประกาศอิสรภาพแก่เชลย และแก่ผู้ที่ตกเป็นทาสให้เป็นอิสระ" (อิสยาห์ 61,1).

พระเยซูทรงทนไม้กางเขนเพราะความยินดีที่รอคอยพระองค์ ยากที่จะจินตนาการถึงความสุขอันยิ่งใหญ่เช่นนี้ แน่นอนว่าไม่ใช่ความสุขของมนุษย์หรือทางโลก มันคงเป็นความสุขของการเป็นพระเจ้า! ความสุขของสวรรค์. ความสุขชั่วนิรันดร์! เป็นความสุขที่เราไม่สามารถจินตนาการหรืออธิบายได้!

นี่คือพระเยซูคริสต์องค์เดียวที่เราต้องจดจำ พระเยซูผู้ทรงเปลี่ยนความเศร้าโศกเป็นความยินดีและเชิญเราให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของพระองค์ทั้งนี้และตลอดไป ขอให้เราระลึกถึงพระองค์ด้วยรอยยิ้มบนใบหน้า ด้วยเสียงโห่ร้องด้วยความชื่นบานที่ริมฝีปากของเรา และด้วยใจที่สว่างไสว เปี่ยมด้วยปีติของการรู้และอยู่ร่วมกับพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา!

โดย Tammy Tkach