ผู้สืบทอดของนิตยสาร 2016-04

 

03 สำเร็จ 2016 04           

วารสาร Succession ตุลาคม - ธันวาคม 2016

เปลี่ยนมุมมอง


ความรักของพระเจ้าช่างมหัศจรรย์เพียงใดโดยโยเซฟทัคค

มีโอกาสครั้งที่สองกับพระเจ้า? - โดย Johannes Maree

การสูญเสีย - โดย Tammy Tkach

อีกด้านของเหรียญ - โดย Bob Klynsmith

ตัดสินใจที่จะมองไปที่พระเจ้า - โดยบาร์บาร่าดาห์ลเกรน

พระคุณของพระเจ้า - ดีเกินจริงหรือ - โดยโจเซฟ Tkack

เหมืองของกษัตริย์โซโลมอน - ส่วนที่ 19 - โดย Gordon Green