ดีเอ็นเอของการสร้างใหม่

612 dna ของการสร้างใหม่ Paulus sagt uns, als Jesus am dritten Tag in der grauen Morgendämmerung des neuen Morgens aus dem Grab trat, er die Erstlingsfrucht der neuen Schöpfung wurde: «Nun aber ist Christus auferweckt von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind» (1. Korinther 15,20).

Das hat einen engen Zusammenhang mit der Aussage, die Gott in der Entstehungsgeschichte am dritten Tag sagte: «Und Gott sprach: Es lasse die Erde aufgehen Gras und Kraut, das Samen bringe, und fruchtbare Bäume auf Erden, die ein jeder nach seiner Art Früchte tragen, in denen ihr Same ist. Und es geschah so» (1. Mose 1,11).

Wir denken nicht weiter darüber nach, wenn Eicheln an Eichen spriessen und unsere Tomatenpflanzen Tomaten hervorbringen. Das liegt in der DNA (der Erbinformation) einer Pflanze. Aber abgesehen von der physischen Schöpfung und der geistigen Betrachtung ist die schlechte Nachricht, dass wir alle Adams-DNA übernommen haben und Adams Frucht, die Ablehnung von Gott und den Tod, von ihm geerbt haben. Wir alle haben die Neigung, Gott abzulehnen und unsere eigenen Wege zu gehen.

Die gute Nachricht ist: «Wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden» (1. Korinther 15,22). Das ist jetzt unsere neue DNA und das ist jetzt unsere Frucht, die nach seiner Art ist: «Erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit durch Jesus Christus zur Ehre und zum Lobe Gottes» (Philipper 1,11).
ตอนนี้ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายของพระคริสต์โดยมีพระวิญญาณอยู่ในตัวเราเราจะสร้างผลไม้ตามชนิดของมัน - แบบของพระคริสต์ พระเยซูยังใช้รูปเหมือนของพระองค์เองเป็นเหมือนเถาองุ่นและเราเป็นเหมือนกิ่งก้านที่พระองค์ทรงออกผลซึ่งเป็นผลไม้แบบเดียวกับที่เราเห็นว่าพระองค์ทรงมีและตอนนี้พระองค์กำลังออกผลในตัวเรา

«Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht; denn ohne mich könnt ihr nichts tun» (Johannes 15,4-5). Das ist unsere neue Schöpfungs-DNA.

คุณสามารถมั่นใจได้ว่าแม้จะมีความพ่ายแพ้วันที่เลวร้ายสัปดาห์ที่เลวร้ายและการสะดุดเป็นครั้งคราวในการสร้างครั้งที่สองการสร้างใหม่คุณจะให้ผลลัพธ์ ผลของพระเยซูคริสต์ซึ่งคุณเป็นของคุณคุณอยู่ในเขาและผู้ที่อาศัยอยู่ในคุณ

จาก Hilary Buck