เขาดูแลเธอ

401 เขาดูแลเธอ พวกเราส่วนใหญ่อ่านคัมภีร์ไบเบิลเป็นเวลานานบ่อยครั้งหลายปี รู้สึกดีที่ได้อ่านข้อที่คุ้นเคยและห่อหุ้มตัวเองราวกับว่าพวกเขาเป็นผ้าห่มอุ่น ๆ อาจเป็นเพราะความคุ้นเคยของเราทำให้เรามองข้ามสิ่งต่าง ๆ เมื่อเราอ่านพวกเขาด้วยสายตาที่ตื่นตัวและจากมุมมองใหม่พระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถช่วยให้เรารู้จักมากขึ้นและอาจจำสิ่งที่เราลืม

Als ich wieder einmal in der Apostelgeschichte las, stiess ich in Kapitel 13, Vers 18, auf eine Stelle, die sicherlich viele von uns gelesen haben, ohne ihr grosse Beachtung geschenkt zu haben: «Und vierzig Jahre lang ertrug er sie in der Wüste» (Luther 1984). In der Luther-Bibel von 1912 hiess es: «er duldete ihre Weise» oder aus einer alten King James Version ins Deutsche übersetzt heisst es «er litt unter ihrem Verhalten».

So hatte ich diese Stelle meiner Erinnerung nach immer gelesen – und auch so gehört –, dass Gott die jammernden und klagenden Israeliten ertragen musste, als wären sie eine grosse Last für ihn gewesen. Doch dann las ich die Verweisstelle in 5. Mose 1,31: «Da hast du gesehen, dass dich der Herr, dein Gott, getragen hat, wie ein Mann seinen Sohn trägt, auf dem ganzen Wege, den ihr gewandert seid, bis ihr an diesen Ort kamt.» In der neuen Bibelübersetzung Luther 2017 heisst es: «Und vierzig Jahre lang trug er sie in der Wüste» (Apg 13,18:). Der MacDonald-Kommentar erklärt: «er trug Sorge für ihre Bedürfnisse».

ฉันได้รับแสง แน่นอนว่าเขาดูแลพวกเขา - พวกเขามีอาหารน้ำและรองเท้าที่ไม่ทรุดโทรม แม้ว่าฉันจะรู้ว่าพระเจ้าไม่ได้ทำให้เธออดอาหาร แต่ฉันไม่เคยรู้เลยว่าเขาเข้าใกล้ชีวิตของเธอมากแค่ไหน มันเป็นกำลังใจอย่างมากที่จะอ่านว่าพระเจ้าทรงแบกคนของพระองค์ในฐานะพระบิดาอุ้มพระบุตร ฉันจำไม่ได้ว่าเคยอ่านแบบนี้มาก่อน!

บางครั้งเรารู้สึกว่าพระเจ้ายากที่เราจะทนได้หรือว่าเขาเสียใจที่ต้องยอมรับปัญหาของเราและของเรา ดูเหมือนคำอธิษฐานของเราจะเหมือนเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีกและบาปของเราก็กลับมา แม้ว่าบางครั้งเราจู้จี้และประพฤติตนเหมือนชาวอิสราเอลที่เนรคุณพระเจ้าก็มักจะห่วงใยเราเสมอไม่ว่าเราจะคร่ำครวญสักเท่าใดก็ตาม ในทางกลับกันฉันแน่ใจว่าเขาต้องการให้เราขอบคุณเขาแทนที่จะบ่น

Christen, sowohl im vollzeitigen Dienst als auch ausserhalb (obwohl alle Christen in irgendeiner Weise zum Dienst berufen sind), können müde werden und ausbrennen. Man kann anfangen, seine Geschwister als unerträgliche Israeliten anzusehen, was dazu verleiten mag, sich deren «nervige» Probleme aufzuladen und sie zu durchleiden. Etwas zu ertragen bedeutet, eine Sache zu tolerieren, die man nicht mag oder etwas zu akzeptieren, was schlecht ist. Aber Gott sieht uns nicht so!

เราทุกคนเป็นลูกของพระเจ้าและต้องการการดูแลเอาใจใส่อย่างเห็นอกเห็นใจและความรัก ด้วยความรักของพระเจ้าที่ไหลผ่านเราเราจึงสามารถรักเพื่อนบ้านของเราแทนที่จะทนพวกมัน หากจำเป็นเราจะสามารถพาคนที่มีพลังไม่พออีกต่อไป ขอให้เราจำไว้ว่าพระเจ้าไม่เพียง แต่ทรงห่วงใยประชากรของพระองค์ในถิ่นทุรกันดารเท่านั้น เขาอุ้มเราและไม่หยุดรักและห่วงใยแม้ว่าเราจะบ่นและลืมที่จะขอบคุณ

โดย Tammy Tkach