ผู้สืบทอดของนิตยสาร 2016-03

 

03 สำเร็จ 2016-03           

การสืบทอดวารสารกรกฎาคม - กันยายน 2016

การสืบทอดชีวิต

 

กับพระเยซูด้วยความดีใจและเศร้าโศก - โดยโจเซฟ Tkach

(K) กลับสู่ภาวะปกติ - โดย Tammy Tkach

ตัดสินใจสำหรับปัจจุบัน - โดยบาร์บาร่าดัลเกรน

การฟื้นคืนชีพและการกลับมาของพระเยซูคริสต์ - โดย Michael Morrison

อัตลักษณ์ใหม่ของเราในพระคริสต์ - โดยโจเซฟ Tkach

The King Solomon Mints - ส่วนที่ 18 - โดย Gordon Green