พระเจ้ากับเรา

622 พระเจ้ากับเราเรามองไปที่คริสต์มาสความทรงจำของการประสูติของพระเยซูเมื่อ 2000 ปีที่แล้วและด้วยเหตุนี้ถึงอิมมานูเอล«พระเจ้ากับเรา» เราเชื่อว่าพระองค์ประสูติเป็นพระบุตรของพระเจ้าเป็นบุคคลที่มีเลือดเนื้อและเต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในเวลาเดียวกันเราอ่านถ้อยคำของพระเยซูซึ่งแสดงว่าพระองค์ทรงอยู่ในพระบิดาพระองค์ดำรงอยู่ในเราและเราในพระองค์อย่างไร

ใช่แล้ว! พระเยซูทรงละทิ้งร่างอันศักดิ์สิทธิ์เมื่อเขากลายเป็นมนุษย์ พระองค์คืนดีกับเราพี่น้องของเขาที่ต้องรับภาระความผิดต่อพระบิดาของเราผ่านการนองเลือดบนไม้กางเขน ดังนั้นจากมุมมองของพระเจ้าตอนนี้เราบริสุทธิ์และสวยงามอย่างสมบูรณ์แบบเหมือนหิมะที่เพิ่งตกลงมา
มีเพียงเงื่อนไขเดียวที่จะได้สัมผัสกับความสุขอันยอดเยี่ยมนี้: เชื่อความจริงข่าวดีนี้!

ฉันกำลังเขียนเงื่อนไขนี้ใหม่เป็นคำพูดจากหนังสืออิสยาห์ 55,8-13 ประมาณนี้: ความคิดและวิถีทางของพระเจ้ามีพลังมากกว่าเรามาก เนื่องจากสวรรค์สูงกว่าโลก ฝนและหิมะไม่คืนสู่สวรรค์ แต่ทำให้แผ่นดินเปียกชื้นและเกิดผลเพื่อให้คน สัตว์ และพืชได้รับอาหาร แต่ไม่เพียงเท่านั้น ผู้คนมากมายได้ยินพระวจนะของพระเจ้าและนำพรมากมายมาให้

เป็นหน้าที่ของเราที่จะออกไปด้วยความยินดีและสันติและประกาศข่าวดีนี้ จากนั้นตามที่ผู้เผยพระวจนะอิสยาห์กล่าวแม้แต่ภูเขาและเนินเขาเบื้องหน้าเราก็จะชื่นชมยินดีและโห่ร้องและต้นไม้ทั้งหมดในทุ่งจะปรบมือและให้กำลังใจและ ... ทั้งหมดนี้จะทำเพื่อพระสิรินิรันดร์ของพระเจ้า .

ผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ประกาศว่าอิมมานูเอลประมาณเจ็ดร้อยปีก่อนการประสูติของพระองค์และพระเยซูเสด็จมายังโลกเพื่อนำความหวังความมั่นใจและชีวิตนิรันดร์มาสู่ผู้คนที่ถูกทารุณและสิ้นหวัง ในระหว่างนี้เขากลับมาอยู่เคียงข้างพ่อของเขาและเตรียมทุกอย่างที่จะมีเรากับเขาเร็ว ๆ นี้ พระเยซูจะกลับมาเพื่อนำเรากลับบ้าน

โดย Toni Püntener