ผู้สืบทอดของนิตยสาร 2016-02

 

03 สำเร็จ 2016 02           

การสืบทอดวารสารเมษายน - มิถุนายน 2016

พระวิญญาณบริสุทธิ์

 

Pentecost - โดย Joseph Tkach

วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ - โดย Michael Morrison

ค้นหา Muse ของเรา - โดย Tammy Tkach

เราไม่ได้อยู่คนเดียว - บาร์บาร่าดาห์ลเกรน

มีการมอบของขวัญทางวิญญาณเพื่อรับใช้โดย Michael Morrison

เหมืองของกษัตริย์โซโลมอน 17 - Gordon Green