นิตยสาร Focus Jesus 2019-02

03 โฟกัสพระเยซู 2019 02

เมษายน - มิถุนายน 2019


ชีวิตใหม่ - Toni Püntener

ลาซารัสออกมา! - Joseph Tkach

บารับบัสคือใคร - เอ็ดดี้มาร์ช

ศรัทธา - เห็นสิ่งที่มองไม่เห็น - Joseph Tkach

พระเยซูทรงพระชนม์! - กอร์ดอนกรีน

กลัวศาลสุดท้ายหรือไม่ - Joseph Tkach

ในสถานที่ที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม - Tammy Tkach

ใช้ชีวิตในความรักของพระเจ้า - บาร์บาร่าดาห์ลเกรน

พระเยซูพันธสัญญาที่สำเร็จ - โจเซฟแทคค

Pentecost - Natu Moti

พระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ในคุณ! - Paul Kroll