การสืบทอดวารสาร 2018-02

03 สืบทอด 2018 02           

นิตยสารต่อเนื่องเดือนเมษายน - มิถุนายน 2018

มาพระเจ้าพระเยซู

 

เสร็จแล้วจริงๆ - โจเซฟแทค

มาลอร์ดพระเยซู - บาร์บาร่าดาห์ลเกรน

การเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้า - นอร์แมนโชฟ

คนแรกควรเป็นคนสุดท้าย - ฮิลารีจาคอบส์

ไม่มีอะไรแยกเราจากความรักของพระเจ้า - Michael Morrison

สงบสติอารมณ์ - Gordon Green