การตัดสินใจในชีวิตประจำวัน

649 การตัดสินใจในชีวิตประจำวันคุณตัดสินใจกี่ครั้งในหนึ่งวัน? แสนหรือพัน? ตั้งแต่ตื่นนอน ใส่เสื้อผ้า กินอะไรเป็นอาหารเช้า ซื้ออะไร ไปทำอะไร คุณใช้เวลากับพระเจ้าและคนรอบข้างมากแค่ไหน การตัดสินใจบางอย่างเป็นเรื่องง่ายและไม่ต้องคิด ขณะที่บางการตัดสินใจต้องการความเอาใจใส่อย่างรอบคอบ การตัดสินใจอื่นๆ เกิดขึ้นจากการไม่เลือก เราเลื่อนการตัดสินใจออกไปจนกว่าจะไม่จำเป็นอีกต่อไป หรือเราต้องดับไฟ

เช่นเดียวกับความคิดของเรา เราเลือกได้ว่าจะไปที่ไหน คิดอะไร คิดอะไร การตัดสินใจว่าจะคิดเกี่ยวกับอะไรอาจยากกว่าการตัดสินใจว่าจะกินหรือสวมใส่อะไร บางครั้งความคิดของฉันก็ไปในที่ที่ฉันไม่ต้องการ จากนั้นฉันก็พบว่ามันยากที่จะเก็บความคิดเหล่านี้ไว้และนำมันไปในทิศทางอื่น ฉันคิดว่าเราทุกคนต้องทนทุกข์ทรมานจากการขาดวินัยทางจิตในข้อมูล 24 ชั่วโมงของเราที่ล้นเกินพร้อมความพึงพอใจในทันทีที่ต้องการ เราค่อย ๆ ชินกับช่วงความสนใจที่สั้นลง จนกระทั่งเราไม่สามารถอ่านอะไรได้ถ้ามันมากกว่าย่อหน้าหรือสี่สิบอักขระ

เปาโลบรรยายประสบการณ์ของเขาเองว่า “ฉันมีชีวิตอยู่ แต่ตอนนี้ไม่ใช่ฉัน แต่พระคริสต์ทรงสถิตอยู่ในฉัน เพราะสิ่งที่ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ในเนื้อหนังตอนนี้ ข้าพเจ้าดำเนินชีวิตด้วยศรัทธาในพระบุตรของพระเจ้า ผู้ทรงรักข้าพเจ้าและสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้า » (กาลาเทีย 2,20). ชีวิตที่ถูกตรึงกางเขนเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตัดสินใจรายวัน รายชั่วโมง และแม้กระทั่งในทันทีเพื่อฆ่าตัวตนเก่าด้วยการปฏิบัติ และสร้างชีวิตใหม่ในพระคริสต์ ซึ่งได้รับการต่ออายุในความรู้ตามพระฉายาของพระผู้สร้าง «แต่บัดนี้ท่านทั้งหลายจงละทิ้งสิ่งเหล่านี้เสีย ความโกรธ ความเดือดดาล ความอาฆาตพยาบาท การหมิ่นประมาท ถ้อยคำที่น่าละอายจากปากของท่าน อย่าโกหกกัน เพราะเจ้าได้เปลื้องเสื้อผ้าของชายชราด้วยการกระทำของเขา และสวมคนใหม่ที่กำลังถูกสร้างใหม่ให้มีความรู้ตามแบบพระฉายของพระองค์ผู้ทรงสร้างเขา »(โคโลสี 3,8-10)

ปิดคนเก่าฉันคนเดิม (เราทุกคนมี) ทำงาน เป็นการต่อสู้ที่แท้จริงและดำเนินไปตลอด ชั่วโมงทุกวันไม่เว้นวันหยุด เราจะทำอย่างนั้นได้อย่างไร? โดยเลือกเอาความคิดของเราไปที่พระเยซู “ถ้าตอนนี้ท่านเป็นขึ้นกับพระคริสต์แล้ว จงแสวงหาสิ่งที่อยู่เบื้องบน ที่ซึ่งพระคริสต์ทรงประทับ นั่งเบื้องขวาของพระเจ้า” (โคโลสี) 3,1).

ขณะที่ฉันอ่านในการให้ข้อคิดทางวิญญาณ เราไม่ต้องการมันถ้ามันง่าย มันอาจจะเป็นสิ่งที่ยากที่สุดที่เราเคยทำ ถ้าเราไม่ได้ทำให้ตัวเองพร้อมสำหรับพระเยซูอย่างสมบูรณ์ วางใจในความช่วยเหลือและฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์ และพึ่งพาพระองค์ จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพื่อช่วยเรา “ดังนั้น เราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์โดยการรับบัพติศมาเข้าสู่ความตาย เพื่อว่าเมื่อพระคริสต์ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายโดยทางพระสิริของพระบิดา เราเองก็จะได้ดำเนินชีวิตใหม่เช่นกัน” (โรม 6,4).

เราถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้ว แต่เหมือนเปาโลที่เราตายทุกวันเพื่อเราจะได้มีชีวิตที่เป็นขึ้นกับพระคริสต์ เป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิตของเรา

โดย Tamy Tkach